Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
 • Tên quốc tế
  Minh Huu Lien Joint Stock Company
 • Viết tắt
  MHL
 • Trụ sở chính
  R1-49 khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  08 38770062
 • Fax
  2837540885
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Các sản phẩm gia dụng lâu bền
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Tuấn Minh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Xảo Cơ
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Tấn Quốc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hoàng Vân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Thị Huỳnh Giao
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Trung Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Tuấn Minh
  Tổng Giám đốc
 • Lê Tấn Quốc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Thị Nguyên Hương
  Kế toán trưởng
 • Trần Tuấn Minh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ