Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần MHC
 • Tên quốc tế
  Marina Holding Company
 • Viết tắt
  MARINA HOLDINGS
 • Trụ sở chính
  Tầng 7, tòa nhà Hải An, KM2 đường Đình Vũ, p.Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng
 • Điện thoại
  +84-(0)3-13.61.46.30
 • Fax
  +84-(0)3-13.61.46.40
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Tiến Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Công Tuấn
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Huy Hiệp
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Nguyên
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Dương Phi Hùng
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Hồng Thái
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Xuân Quang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thúy Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Huyền Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Duy Anh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Công Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Lan Anh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Lan Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ