Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần (MGG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần
 • Tên quốc tế
  Duc Giang Corporation
 • Viết tắt
  DUGACOR
 • Trụ sở chính
  Số 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
 • Điện thoại
  043 8770 643
 • Fax
  043 8261 129
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Vệ Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Tiến Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Tú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Thị Bích Khánh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Anh Thương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tạ Hữu Doanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Tiến Lâm
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Ngọc Quân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Văn Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thanh Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Xuân Đạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Huy Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Trung Đông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Khanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Đức Hải
  Kế toán trưởng
 • Phạm Tiến Lâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ