Công ty Cổ phần MEINFA (MEF: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần MEINFA
 • Tên quốc tế
  MEINFA Joint Stock Company
 • Viết tắt
  MEINFA
 • Trụ sở chính
  Phường Mỏ Chè, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại
  +84-(0)280-3.86.22. 27
 • Fax
  +84-(0)280-3.86.22. 27
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Thiết bị y tế
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Văn Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tất Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Sáu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Quang Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Văn Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Duyên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Bích Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hoàng Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Sáu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Văn Vinh
  Kế toán trưởng
 • Vũ Đình Nam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ