Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà
 • Tên quốc tế
  Song Da Someco Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Song Da Someco
 • Trụ sở chính
  Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  243883591
 • Fax
  243.7832397
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Đức Trọng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Quang Thị Kim Dung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Thưởng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Trọng Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Tám
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hán Thị Hồng Kiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thanh Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Doanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đàm Trung Kiên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ