Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị
 • Tên quốc tế
  Geruco-Quang Tri Wood Joint Stock Company
 • Viết tắt
  GEWOODCO
 • Trụ sở chính
  KCN Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại
  2333560639
 • Fax
  533560482
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ đạc, nội thất
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Hữu Phước
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Văn Lưu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Kim Chung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Minh Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Thanh Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Chiến Sỹ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồng Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cao Thanh Nam
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Mai
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Công
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Cường
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ