Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin
 • Tên quốc tế
  Vinacomin – Mong Duong Coal Joint Stock Company
 • Viết tắt
  V-MDC JSC
 • Trụ sở chính
  Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • Điện thoại
  +84-(0)33-386.82.71; +84-(0)33-386.82.72
 • Fax
  +84-(0)33-386.82.76
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Than đá
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Công Hương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quế Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • VADYM D’OMIN
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Trọng Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Tiến Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tâm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Dương Hải Yến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thế Hanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quế Thanh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hòa Quang Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Tiến Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Trọng Hiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tạ Văn Bền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Cẩm Hải
  Kế toán trưởng
 • Lê Trọng Cường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ