Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (MDA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
 • Tên quốc tế
  Dong Anh Urban Environment Joints Stock Company
 • Viết tắt
  URENCO DONG ANH., JSC
 • Trụ sở chính
  Đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
 • Điện thoại
  (024) 3883 6195
 • Fax
  (024) 3965 6249
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Kim Liên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Đắc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Đình Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thạch Tụy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Thị Huyền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Võ Thanh Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Hiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tiến Đông
  Tổng Giám đốc
 • Đào Đình Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thạch Tụy
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Kim Liên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ