Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng (MCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng
 • Tên quốc tế
  Material Trading And Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CMC
 • Trụ sở chính
  Số 145 Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  437629488
 • Fax
  438326183
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Hồ Việt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Tuấn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Tường Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Thị Huyền Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Hồng Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Anh Mỹ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thực
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Thanh Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Quốc Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Tường Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoàng Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Vạn Chính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Thị Huyền Trang
  Kế toán trưởng
 • Đinh Thị Huyền Trang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ