Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
 • Tên quốc tế
  My Chau Printing & Packaging Holdings Co
 • Viết tắt
  MPC
 • Trụ sở chính
  18 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 38.58.62.40/39.91.27.34
 • Fax
  028 39.61.27.37
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Ngọc Nghị
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thành
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Ngọc Khanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quí
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Hữu Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Tùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Đạt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ánh Luyện
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Hữu Minh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quí
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Ngọc Huỳnh Thư
  Kế toán trưởng
 • Trần Thanh Tùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ