Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Vietnam Mechanization Electrification & Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  MECO JSC
 • Trụ sở chính
  Ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 22 13 85 18
 • Fax
  024 38.69.15.68
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Ngọc Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Hải Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Huyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nghiêm Thị Mai Hoa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Kim Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tiến Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hải Anh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Phương Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Tuấn Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Huyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Chinh Lương
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ngọc Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ