Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood) (MCF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood)
 • Tên quốc tế
  Mechanics Construction And Foodstuff Joint - Stock Company
 • Viết tắt
  MECOFOOD
 • Trụ sở chính
  Số 29, Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
 • Điện thoại
  072 3521212 - 3820509
 • Fax
  072 3521252
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Kiệt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hoàng Nhữ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Trường Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bình Hiển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Lẹt
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Bảy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Yến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Trường Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Cho
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bình Hiển
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Phượng
  Kế toán trưởng
 • Lê Trường Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ