Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico (MC3: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico
 • Tên quốc tế
  Minerals Joint Stock Company No3 – Vimico
 • Viết tắt
  Mico 3 - Vimico
 • Trụ sở chính
  Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại
  020.3821.292
 • Fax
  020.3824.804
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Quốc Trung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cao Khương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tuấn Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Anh Hào
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Tuấn Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Ngọc Linh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Văn Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Lâm
  Tổng Giám đốc
 • Võ Văn Lung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Như Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Vĩnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Kim Yến
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Tuấn Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ