Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
 • Tên quốc tế
  Military Commercial Joint Stock Bank
 • Viết tắt
  MBB
 • Trụ sở chính
  Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  2462661088
 • Fax
  02462661080
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Ngân hàng
 • Ngành
  Ngân hàng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Hữu Đức
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Hùng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Bé
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lưu Trung Thái
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đăng Nghiêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Tiến Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chí Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thúy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Công
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Kim Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Huệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Hải Phượng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Quốc Tiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Văn Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Công Sòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Trường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Minh Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lưu Trung Thái
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Trung Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Lợi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị An Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Công
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Minh Đạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Quốc Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Trọng Khiêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Lợi
  Giám đốc Tài chính
 • Đặng Thúy Dung
  Kế toán trưởng
 • Lưu Trung Thái
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ