Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Danang Airport Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  MASCO
 • Trụ sở chính
  Sân Bay Quốc Tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0511.3826680-0511.830340-0511.250548
 • Fax
  0511.3826133
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Quang Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Thu Bồn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thùy Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Dũng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Ngọc Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Thùy Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Đông
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thanh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Minh Huyền
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Minh Huyền
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ