Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải
 • Tên quốc tế
  Marine Supply And Engineering Service Joint Stock Company
 • Viết tắt
  MASERCO
 • Trụ sở chính
  Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Điện thoại
  +84-(0)31-376.65.61
 • Fax
  +84-(0)31-376.56.71
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Xe tải và phương tiện vận chuyển thương mại
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tạ Mạnh Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Việt Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Tiến Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Mỹ Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Vĩnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Phúc Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đỗ Đạt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Hoàng Trinh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trịnh Kỳ Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Minh Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Cường
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Thót
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Cát
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thanh Nhàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Mỹ Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Xuân Mai
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Thị Thu Trang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ