Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (LUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài
 • Tên quốc tế
  Luong Tai Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LUTACO
 • Trụ sở chính
  173A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  2838421026
 • Fax
  2838421029
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Đình Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Anh Kiệt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Đình Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Thứ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Thu Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Bích Quyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Khắc Công
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Đình Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Đình Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lữ Thị Khánh Vân
  Kế toán trưởng
 • Lữ Thị Khánh Vân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ