Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
 • Tên quốc tế
  Low Current - Telecom Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LTC
 • Trụ sở chính
  142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 63.25.17.12
 • Fax
  024 63.25.17.13
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lương Quý Thăng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Trọng Vinh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Từ Duẩn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Anh Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Trung Liễu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Trung Liễu
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Văn Chương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Trọng Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Quốc Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Đức Thưởng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Đức Thưởng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tiến Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ