Công ty Cổ phần Lilama 5 (LO5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Lilama 5
 • Tên quốc tế
  Lilama 5 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LILAMA 5 JSC
 • Trụ sở chính
  Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại
  +84-(0)37-382.44.21
 • Fax
  +84-(0)37-382.42.20
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lưu Huy Phúc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Đình San
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cù Minh Kim
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tuấn Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thanh Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lưu Sỹ Học
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Thị Loan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Đình San
  Tổng Giám đốc
 • Đinh Thành Lê
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Hoàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Hạ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuấn Ngọc
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ