Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng lắp máy IDICO (LMI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng lắp máy IDICO
 • Tên quốc tế
  IDICO Machinery Erection Construction Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LAMA IDICO
 • Trụ sở chính
  KM23, QL 51, Ấp 1, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  02513 569439
 • Fax
  02513 569437
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Cao Hà
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Đồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Liễu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thiện Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Ngọc Loan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hàn Thị Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Minh Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Cao Hà
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Đồng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Hiền
  Kế toán trưởng
 • Phạm Minh Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ