Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Lilama 18
 • Tên quốc tế
  Lilama 18 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LILAMA 18 JSC
 • Trụ sở chính
  Số 9-19, Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp.HCM
 • Điện thoại
  +84-(8)-38.29.84.90
 • Fax
  +84-(8)-38.21.08.53
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Máy công nghiệp
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Quốc Ân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phương Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Sỹ Quỳnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Toản
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Nguyên Soái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bình
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Tô Minh Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tô Phi Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phú Đạt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Sỹ Quỳnh
  Tổng Giám đốc
 • Cao Nguyên Soái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Quang Định
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Khắc Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Lợi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Văn Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Đức Trọng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Minh Trí
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quốc Toản
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Phương Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ