Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Lilama 7
 • Tên quốc tế
  Lilama 7 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Lilama 7., JSC
 • Trụ sở chính
  332 Đường 2/9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại
  02363642666
 • Fax
  02363621722
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Kiên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Hải Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tô Minh Thúy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Quỳnh Nhung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Anh Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thái
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tô Minh Thúy
  Tổng Giám đốc
 • Trần Hải Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Thái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Duy Chính
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ