Công ty Cổ phần Lilama 3 (LM3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Lilama 3
 • Tên quốc tế
  Lilama 3 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LILAMA 3.JSC
 • Trụ sở chính
  Lô 24- 25 Khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3-818-2554
 • Fax
  024 3-818-2550
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Ngọc Thao
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thuyết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lưu Văn Kính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Công Hoan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Xuân Rạng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Mạnh Quảng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Huy Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tiến Thành
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Công Hoan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tăng Phượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Xuân Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Công Hoan
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Trọng Kim
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ