Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần (LLM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần
 • Tên quốc tế
  Vietnam Machinery Installation Corporation - JSC
 • Viết tắt
  LILAMA
 • Trụ sở chính
  Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3863 7747
 • Fax
  024 3863 8104
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đình Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Đức Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thu Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Trường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Ngọc Anh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Quốc Ân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Đình Đại
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Đức Kiên
  Kế toán trưởng
 • Bùi Đức Kiên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ