Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (LKW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
 • Tên quốc tế
  Long Khanh Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LKWA
 • Trụ sở chính
  02 Bis Cách Mạng Tháng Tám, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai.
 • Điện thoại
  (084) 613.87.72.41
 • Fax
  (084) 613.78.38.97
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Thới
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Quý Tính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Trường An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Châu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Khoát
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Thị Vi Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quang Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quang Minh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Vĩnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Anh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ