Tổng Công ty LICOGI - CTCP (LIC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty LICOGI - CTCP
 • Tên quốc tế
  LICOGI Corporation - JSC
 • Viết tắt
  LICOGI
 • Trụ sở chính
  Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3854 2365
 • Fax
  024 3854 2655
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Xuân Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Thanh Hải
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ưng Tiến Đỗ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Hợp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Quốc Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Huyền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Khánh Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thanh Hải
  Tổng Giám đốc
 • Phan Lan Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Đức Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Khắc Duy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Danh Quân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Dũng
  Kế toán trưởng
 • Dương Xuân Quang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ