Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
 • Tên quốc tế
  Lam Dong Investment Hydraulic Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LHC
 • Trụ sở chính
  68 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại
  +84-(0)63-38.21.854
 • Fax
  +84-(0)63-38.32.542
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Đình Hiển
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hầu Văn Tuấn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Trung Trực
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Nam Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Liên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tô Văn An
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Đình Hiển
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Quý
  Phó Tổng Giám đốc
 • Kim Ngọc Đảng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hầu Văn Tuấn
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ