Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang
 • Tên quốc tế
  Long Giang Investment and Urban Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LONGGIANGLAND.,JSC
 • Trụ sở chính
  173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3795 0595
 • Fax
  024 3795 0099
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Hà Giang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Toàn Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Hồng Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thanh Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Hưng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Kim Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lưu Thị Thanh Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mạnh Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng Sinh
  Kế toán trưởng
 • Lê Hà Giang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ