Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (LGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII
 • Tên quốc tế
  CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CII Bridges and Roads
 • Trụ sở chính
  70 Lữ gia, Phường 15, Quận 11,TP.HCM
 • Điện thoại
  028 386 88239
 • Fax
  028 386 881 89
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Vũ Hoàng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Rodrigo E. Franco
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Christopher Daniel C.Lizo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Trường Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thế Chỉnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Francis Gerard Elizaga Aberilla
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Tiến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thanh Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Thị Long Nghi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thế Chỉnh
  Tổng Giám đốc
 • Francis Gerard Elizaga Aberilla
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Chính
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Văn Chính
  Kế toán trưởng
 • Đặng Quang Phục
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ