Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung (LEC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung
 • Tên quốc tế
  Central power Real Estate Joint stock company
 • Viết tắt
  EVNLAND-CENTRAL
 • Trụ sở chính
  Lô A5 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0236 2466 466
 • Fax
  0236 3938 445
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Kháng Chiến
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Đức Hạnh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọc Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hoài Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Minh Phượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Thu Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Thu Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Thu Thương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Ngọc Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Kháng Chiến
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Trọng Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Nghi Xuân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Minh Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Trọng Thành
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ