Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (LDP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng
 • Tên quốc tế
  Lamdong Pharmaceutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LADOPHAR
 • Trụ sở chính
  18 Ngô Quyền, phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại
  +84-(0)63-381.79.37 - 382.46.69
 • Fax
  +84-(0)63-382.23.69
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Minh Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Thu Mười
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Xuân Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Nhật Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Hồng Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Hữu Hiệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Xuân Hương
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Thông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thế Vũ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Thị Ngọc Hiền
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ