Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (LDP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng
  • Tên quốc tế
    Lamdong Pharmaceutical Joint Stock Company
  • Viết tắt
    LADOPHAR
  • Trụ sở chính
    Số 18 đường Ngô Quyền, Phường 6, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
  • Điện thoại
    02633 821 228 - 02633 824 669
  • Fax
    02633 822 369
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
    HNX Index
  • Lĩnh vực
    Y tế
  • Ngành
    Dược phẩm
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Vũ Thu Mười
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Minh Thắng
    Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Phạm Văn Khoa
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Phạm Thị Xuân Hương
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Trịnh Văn Bảo
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Phạm Thị Hồng Hương
    Trưởng Ban Kiểm soát
  • Nguyễn Thị Thu Hương
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Nguyễn Ái
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Phạm Thị Xuân Hương
    Tổng Giám đốc
  • Vũ Thị Thông
    Phó Tổng Giám đốc
  • Lê Thế Vũ
    Phó Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Đức Phú
    Phó Tổng Giám đốc
  • Trương Thị Ngọc Hiền
    Kế toán trưởng
  • Phạm Thị Xuân Hương
    Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ