Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
 • Tên quốc tế
  LDG Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LDG
 • Trụ sở chính
  104/4 Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, H.Trảng Bom,T. Đồng Nai.
 • Điện thoại
  (061) 896 6666
 • Fax
  (061) 896 6668
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Khánh Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Trí Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Khang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Từ Minh Lý
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Hồng Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Duy Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Khang
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Vi Liêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Văn Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Quang Hải
  Giám đốc Tài chính
 • Võ Đình Ban
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Khánh Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ