Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần LICOGI 16
 • Tên quốc tế
  Licogi 16 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LICOGI 16
 • Trụ sở chính
  số 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 3841.13.75
 • Fax
  028 3841.13.76
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Dương Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Vũ Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Thị Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Ngọc Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Sudono Satrio Budiman
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Budiman Sodono Liem L
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Nam Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Thu Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tăng Quốc Thuộc
  Tổng Giám đốc
 • Phí Ngọc Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Việt
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ