Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn (LCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn
 • Tên quốc tế
  Lang Sơn Cenmens Jont Stock Company
 • Viết tắt
  LCC
 • Trụ sở chính
  Đường Phai Vệ-Phường Đông Kinh–Thành phố Lạng Sơn-Tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại
  +84-(0)253-87.01.95
 • Fax
  +84-(0)253-87.29.57
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Duyên Tùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Hoa
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lý Kim Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Trọng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lăng Hữu Khanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Duyên Tùng
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Văn Chung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Xuân Hường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Hoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Trọng Hoài
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lý Kim Anh
  Kế toán trưởng
 • Vũ Thị Anh Thơ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ