Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng
 • Tên quốc tế
  Lam Dong Building Material JSC
 • Viết tắt
  LBM
 • Trụ sở chính
  87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại
  02633 554 022
 • Fax
  02633 830 142
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Đình Hiển
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lương Minh Nhật
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn An Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hùng Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hầu Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Ngọc Phách
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thanh Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn An Thái
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Duyệt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Đại Hiền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Cao Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Hiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Nam Đồng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn An Thái
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ