Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An
 • Tên quốc tế
  Long An School Book and Equipment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LABECO
 • Trụ sở chính
  39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP Tân An, Long An
 • Điện thoại
  +84-(0)72-382.23.74
 • Fax
  +84-(0)72-383.44.47
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Trung Trực
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phúc Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Ngôi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thúy Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Việt Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Nhìn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Nguyệt Xuân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Ngôi
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Trung Trực
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Văn Huỳnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thúy Linh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ