Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (LAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An
 • Tên quốc tế
  LONG AN WATER SUPPLY SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  LAW
 • Trụ sở chính
  250 Hùng Vương, Phường 04, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
 • Điện thoại
  072.3825114
 • Fax
  072.3826040
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Quốc Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Đúc Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Trung Cang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bảo Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Minh Thái
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Thùy Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Thị Lệ Khanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Trung Cang
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bảo Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Phong
  Kế toán trưởng
 • Võ Minh Thái
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ