Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
 • Tên quốc tế
  Lam Thao Fertilizers and Chemicals Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LAFCHEMCO
 • Trụ sở chính
  Khu Phương Lai 6, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại
  0210.3825135
 • Fax
  0210.3825126
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Quốc Hội
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Sơn Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Công
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quang Tuyến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Khang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chí Thức
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thọ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vi Hoàng Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Quang Tuyến
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thành Công
  Phó Tổng Giám đốc
 • Văn Khắc Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Xuân Hồng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Hồng Thắng
  Kế toán trưởng
 • Lê Hồng Thắng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ