Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (LAI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
 • Tên quốc tế
  IDICO Long An Investment Construction JSC
 • Viết tắt
  LAI
 • Trụ sở chính
  số 88, quốc lộ 1( tuyến tránh), phường 6, tp Tân An, Long An
 • Điện thoại
  072.3826497
 • Fax
  072.3829337
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Văn Chung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lâm Minh Châu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Ngọc Loan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Đức Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Đức Toại
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Tiến
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Tấn Hiền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Lộc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quốc Tài
  Kế toán trưởng
 • Phạm Quốc Tài
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ