Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An
 • Tên quốc tế
  Long An Food Procesing Export Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LAFOOCO
 • Trụ sở chính
  81B, quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
 • Điện thoại
  84723821501- 3823900
 • Fax
  2723826735
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Khải
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Tuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thái Hạnh Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thị Kim Phụng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Trung Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Trong
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Ngọc Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Sơn Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Tuân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ