Công ty Cổ phần Lilama 69-3 (L63: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Lilama 69-3
 • Tên quốc tế
  Lilama 69-3 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Lilama 69-3
 • Trụ sở chính
  Số 515, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại
  0220 3852584
 • Fax
  0220 3853958
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Trọng Toàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Xuân Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Viết Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Thị Dự
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lưu Sỹ Học
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cao Viết Cường
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Văn Vượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Viết Khuây
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Khánh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Xuân Định
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Cương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Xuân Trường
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Xuân Trường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ