Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Lilama 69-2
 • Tên quốc tế
  LILAMA 69 - 2 Joint Stock company
 • Viết tắt
  LILAMA 69 - 2 CO.
 • Trụ sở chính
  Số 26 phố Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  0225 3525 195
 • Fax
  0225 3824 562
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Kế Chương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Đức Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Xuân Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Xuân Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phùng Phương Linh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trung Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Ngà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Kế Chương
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Giám Hiệu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Xuân Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Hường
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Hường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ