Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (L61: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
 • Tên quốc tế
  Lilama 69-1 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LILAMA 69-1, JSC
 • Trụ sở chính
  17 đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 • Điện thoại
  +84-(0)241-382.12.12
 • Fax
  +84-(0)241-382.05.84
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Đình Đại
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Quang Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thế Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Quế
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Minh Tâm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ngô Anh Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Cao Trường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thế Kiên
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Quế
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Quang Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Thanh Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Tâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Phú Phong
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Đạt
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Đạt
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ