Công ty cổ phần Lilama 45.1 (L45: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Lilama 45.1
 • Tên quốc tế
  Lilama 45.1 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Lilama 45.1
 • Trụ sở chính
  138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 829 7527
 • Fax
  028 820 1455
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Văn Phùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hà Hoàng Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Sĩ Nhân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bá Sứng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Lê
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Toàn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nông Thị Hồng Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trúc Ly
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bá Sứng
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Trọng Hiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Nam Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Sĩ Nhân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Hoàng Giang
  Kế toán trưởng
 • Hà Hoàng Giang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ