Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Lilama 45.4
 • Tên quốc tế
  Lilama 45.4 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LILAMA 45.4 JSC
 • Trụ sở chính
  Số 4 đường 9A, KCN Biên Hoà II, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  6133838188
 • Fax
  2513838008
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Cao Viên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Thanh Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thế Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Ngọc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Minh Thiện
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Cao Viên
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Văn Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Thanh Thủy
  Kế toán trưởng
 • Phan Thị Thanh Thủy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ