Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Lilama 45.4
 • Tên quốc tế
  Lilama 45.4 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LILAMA 45.4 JSC
 • Trụ sở chính
  KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  +84-(0)613-83.81.88
 • Fax
  +84-(0)613-83.80.08
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Bá Sứng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Thanh Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Phước Vĩnh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Ngọc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Minh Thiện
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bá Sứng
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Văn Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Cao Viên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Thanh Thủy
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Tuấn Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ