Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Lilama 45.3
 • Tên quốc tế
  Lilama 45.3 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Lilama 45.3 JSC.
 • Trụ sở chính
  Lô 4k, đường Tôn Đức Thắng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại
  +84-(0)55-371.03.16
 • Fax
  +84-(0)55-371.03.13
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Quốc Vương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Ngọc Thạch
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Văn Thạch
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cù Thanh Nghị
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Thìn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Bích Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nông Thị Hồng Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Ngọc Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Việt
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Thìn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quang Du
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mạc Thanh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cù Thanh Nghị
  Kế toán trưởng
 • Phạm Văn Thìn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ