Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Licogi 14
 • Tên quốc tế
  Licogi 14 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LICOGI 14
 • Trụ sở chính
  Số 2068, đại lộ Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ
 • Điện thoại
  +84 (0)2103-95.35.43
 • Fax
  +84 (0)2103-95.35.42
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Gia Lý
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lại Xuân Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Lan Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hùng Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hùng Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Vân Nga
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Như Thái
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Hàng Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hồng Quân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Gia Lý
  Tổng Giám đốc
 • Lại Xuân Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Minh Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Văn Lợi
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh Thành Hậu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ