Công ty cổ phần Licogi 12 (L12: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Licogi 12
 • Tên quốc tế
  Licogi 12 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Licogi 12.,JCS
 • Trụ sở chính
  Số 21 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 38691534
 • Fax
  024 38685014
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Xuân Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Minh Tuấn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Chung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phùng Văn Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Xuân Tứ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Hương Lan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trọng Thoại
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Minh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Xuân Tứ
  Tổng Giám đốc
 • Phùng Văn Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Chung
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Minh Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ