Công ty Cổ phần LILAMA 10 (L10: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần LILAMA 10
 • Tên quốc tế
  LILAMA 10 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LILAMA 10 JSC
 • Trụ sở chính
  Toà nhà Lilama10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liên, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3864.95.84
 • Fax
  024 3864.95.81
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Khắc Tuyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thế Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Ngọc Tuấn Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Hào Quang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Văn Long
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Văn Thưởng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Đăng Giáp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Trinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phù Văn Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Viết Xuân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Tình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Duy Thêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Ngọc Tuấn Hùng
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Ngọc Tuấn Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ