Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum (KTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum
 • Tên quốc tế
  Kon Tum Urban Environment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum
 • Trụ sở chính
  Số nhà 200, đường U Re, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại
  0260 3865 418
 • Fax
  0260 3861 297
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Văn Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Đình Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Danh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Duyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Năm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Trung Kiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Hải
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Sáng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Duyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Công Tường
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Đình Chương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ